Słownik trudnych słów

Tutaj znajdziesz trudne słowa i wytłumaczenie, co one znaczą.
Jak klikniesz na literę zobaczysz słowa, na tę literę.
Potem wybierz słowo i kliknij.

Możesz też wpisać słowo w pole „Wpisz trudne słowo” i kliknąć „Szukaj”

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z Ż Wszystko

Rzecznik Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich

Jest urzędnikiem, który dba o przestrzeganie
praw i wolności człowieka i obywatela.

Rzecznik sprawdza czy przepisy prawa
są takie same dla wszystkich.
Sprawdza, czy nikt nie jest dyskryminowany.

Bardzo ważne jest dbanie o równe traktowanie wszystkich obywateli.

Rzeczni Praw Obywatelskich sprawdza czy przepisy prawa zapisane w Konwencji o Prawach Osób
z Niepełnosprawnościami są w Polsce przestrzegane.

Każdy może zwrócić się do niego o pomoc, kiedy inni nie szanują jego praw.
 

Fundusz europejski
Rzeczpospolita Polska
Instytut Nowych Technologii
Unia Europejska