Słownik trudnych słów

Tutaj znajdziesz trudne słowa i wytłumaczenie, co one znaczą.
Jak klikniesz na literę zobaczysz słowa, na tę literę.
Potem wybierz słowo i kliknij.

Możesz też wpisać słowo w pole „Wpisz trudne słowo” i kliknąć „Szukaj”

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z Ż Wszystko

dokument tożsamości

dokument tożsamości

Dokument, w którym są napisane
ważne informacje o osobie.

Może to być dowód osobisty albo paszport


Kiedy mama urodzi dziecko,

dziecko dostaje z urzędu akt urodzenia.

Jest tam napisane jego imię, nazwisko, data,

miejsca urodzenia i numer PESEL.

Kiedy dziecko ma 18 lat, jest dorosłe.

Dorosłe osoby z urzędu dostają inny dokument.

Dokument ten nazywa się dowód osobisty.

Jest tam napisane imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, numer PESEL
Jest jeszcze inny dokument tożsamości,

który nazywa się paszport.

Jest on potrzebny, kiedy wyjeżdżasz do innego kraju, za granice Polski.

Dokumenty tożsamości są potrzebne, żeby inne osoby wiedziała kim jesteś.

Fundusz europejski
Rzeczpospolita Polska
Instytut Nowych Technologii
Unia Europejska